Activity calendar

02 Aprīlis 2017

Seminārā izvērtē projektā īstenotās aktivitātes un sasniegtos rezultātus

Liepājas Universitātē 23., 24. un 25. martā notiek valsts pētījumu programmas projekta “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) apaļā galda darba seminārs “Projekta īstenotās aktivitātes un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 4. pārskata periodā (2017)”.