Dinamiskās pauzes līdzsvara vingrinājumu kopumi

Trīs vingrojumu kompumi. Izmantojiet ar bultiņu norādīto ikonu, lai pārslēgtos starp sarakstā iekļautajiem vingrinājumiem.
Visi vingrinājumi.

 

Dinamiskās pauzes līdzsvara vingrinājumu kopums Nr.1


          Video saraksts

 

 

Dinamiskās pauzes līdzsvara vingrinājumu kopums Nr.2  


          Video saraksts

 

 

Dinamiskās pauzes līdzsvara vingrinājumu kopums Nr.3  


          Video saraksts