Interaktīvi izglītojošs un sabiedrību informējošs pasākums - Vasaras skola

Valsts pētījumu programmas ietvaros laikā no 2015. gada 25. jūnija līdz 29. jūnijam tiek īstenots interaktīvi izglītojošs un sabiedrību informējošs pasākums – 5 dienu vasaras skola projektā iesaistītiem zinātniekiem sadarbībā ar ekspertiem, sociālajiem partneriem, kurā piedalās ārvalstu eksperti no Lietuvas un Austrālijas.

Vasaras skolas programma