Kļūdas ziņojums

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() (rinda 2405 no /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

Valsts pētījumu programmas projektu prezentēšana izglītības atbalstam forumā “Izglītība krustcelēs: iespējas un izvēle” Rīgā

Turpinās Valsts pētījumu programmas (VPP) projektu Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā vai INO(vatīvi risinājumi) SOC(iālajā) TE(le) REH(abilitācijā) I(iekļaujošās izglītības kontekstā) zinātnisko rezultātu izstrāde un popularizēšana.

VPP vadītāja Dr.paed., prof. Velta Ļubkina un VPP 1.projekta vadītāja Dr.paed. Ilga Prudņikova 2015.gada 19.augustā piedalījās Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu forumā “Izglītība krustcelēs: iespējas un izvēle” Radison Blu Hotel Latvija, Rīgā.

Forumā bija plānotas sarunas ne tikai par izglītības saturu Latvijā, bet arī Nīderlandes mācību programmu attīstības institūta direktora profesora Jana Van Den Akkera (Jans Van den Akkers) skatījums uz izglītības satura reformas norisi Nīderlandē, kā arī ieskats starptautisko salīdzinošo pētījumu rezultātos kvalitatīvas izglītības ieguves iespēju nodrošināšanas kontekstā. VPP vadītāja Dr.paed., prof. Velta Ļubkina un VPP 1.projekta vadītāja Dr.paed. Ilga Prudņikova piedalījās darba sesijā par iekļaujošu izglītību mūsdienīgā skolā. Darba sesijas laikā skolu direktoriem un pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar VPP INOSOCTEREHI 1.projekta, 2.projekta un 3.projekta mērķiem, uzdevumiem un rezultatīviem rādītājiem. Dalībniekiem bija nodrošinātas iespējas saņemt informāciju par situācijas izpētes rezultātiem Latvijas izglītības iestādēs, par VPP INOSOCTEREHI materiāliem ar starpdisciplināru saturu. Tika izteikta pateicība par aktīvu iesaistīšanos pētījuma izstrādes procesā skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem un medicīnas darbiniekiem Audriņu pamatskolā, Baldones vidusskolā, Bērzpils vidusskolā, Daugavpils 12.vidusskolā, Ezernieku vidusskolā, Feimaņu pamatskolā, Ilūkstes sadraudzības vidusskolā, J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā, Jaunstrūžānu pamatskolā, Kaunatas vidusskolā, Kārsavas vidusskolā, Liepājas 8. Vidusskolā, Limbažu Novada ģimnāzijā, Līvānu 1. Vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Mežvidu pamatskolā, Rēzeknes 1.vidusskolā, Rēzeknes 6.vidusskolā, Salnavas pamatskolā, Tilžas internātpamatskolā un Viduču pamatskolā.

VPP vadītājas Dr.paed., prof. Veltas Ļubkinas un VPP 1.projekta vadītājas Dr.paed. Ilgas Prudņikovas prezentācija ieņēma nozīmīgu vietu darba sesijā par iekļaujošu izglītību mūsdienīgā skolā (skat. pievienoto prezentāciju).