Rīgas Stradiņa Universitātes 2018.gada Zinātniskā konference

2.projekta zinātnieki 2018.gada 23.martā piedalījās Rīgas Stradiņa Universitātes 2018.gada Zinātniskajā konferencē ar ziņojumu “Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēma vestibulārās rehabilitācijas atbalstam”, ar kuru tika iepazīstināti 36 RSU pārstāvji (pasniedzēji un studenti). Ziņojums iekļauts šīs konferences tēžu krājumā.

Ar ziņojuma tēzēm var iepazīties šeit.