Konference "SOCIĀLA DARBA AKTUALITĀTES"

2016. gada 19. FEBRUĀRĪ notika 10. sociālā darba konference SOCIĀLA DARBA AKTUALITĀTES
Personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā: tiesības un iespējas

Programma,    Prezentācija

Norāde uz SD konferenci atrodama Liepājas Universitātes mājaslapā.