Prototipa aprobācija Rēzeknes Logopēdiskajā internātskolā

2016.gada 26.maijā 2.projekta pētnieki veica izstrādājamā līdzsvara diagnosticēšanas protototipa otro pilottestēšanu Rēzeknes Logopēdiskajā internātskolā 5.-7.klašu skolēnu grupā. Testēšana tika organizēta, sākotnēji veicot datu nolasīšanu, izmantojot ASV ražojuma Biosway iekārtu, kam sekoja Rīgas Tehniskās universitātes izstrādājamā prototipa aprobācija. Pavisam ar abām iekārtām tika notestēti 17 skolēni.