Kļūdas ziņojums

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() (rinda 2405 no /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

Projekts Nr.3

Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās

Projekta Nr.3 mērķi:
 

Veikt koordinētus starpdisciplinārus pētījumus izglītības procesa analīzei un izstrādāt jaunu pieeju kompetenču pieejas* ieviešanai, kas nepieciešama valsts ilgtspējīgai attīstībai un zināšanās balstītas sabiedrības izveidei un ir plānota izglītības attīstībai valsts ilgtermiņa attīstības dokumentos.

*OECD organizētajos starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos skolēnu kompetences ir nozīmīgākais indikators izglītības sistēmu kvalitātes mērīšanā. IZM un VISC ir uzsākta mācību priekšmetu satura dokumentu pamatizglītībai izstrāde, kura aizsāk kompetenču pieejas ienākšanu Latvijas izglītības satura dokumentos un tālāk skolu praksē. Kompetenču pieeju plānots ieviest Latvijas skolās, tā skars katru pedagogu, skolu vadītāju, izglītojamo. Pētījumu programmas ieviešana dos iespēju ieviest valstī kompetenču pieeju, pamatojoties pētījumos un izmantojot pasaules labāko praksi pārmaiņu ieviešanā izglītībā. Neieviešot kompetenču pieeju izglītībā, nav iespējams ceļš uz zināšanās un inovācijās balstītu ekonomiku.
 

Projekta Nr.3 uzdevumi:

 1. Veikt koordinētus starpdisciplinārus pētījumus kvalitatīvai mācīšanās procesa analīzei Latvijā sadarbībā ar globālo partnerību par:
  • mācību satura, kompetences attīstošas mācīšanās un izglītības tehnoloģiju sinerģiju;
  • skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā, izmēģinot to skolu praksē.
    
 2. Sagatavot pētījumos balstītus ieteikumus izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem:
  • skolēnu sasniegto kompetenču vērtēšanai;
  • izglītības vides un mācību procesa vadības nodrošināšanai skolās atbilstoši 21. gadsimtam;
  • informāciju tehnoloģiju efektīvai un jēgpilnai izmantošanai mācību procesā.
    

Projektā Nr. 3 īstenojamo pasākumu īss apraksts:
 

Mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai projektā tiks veiktas šādas aktivitātes:

 1. Pētījuma par mācību satura, kompetences attīstošas mācīšanās un izglītības tehnoloģiju sinerģiju metodikas sagatavošana un veikšana.
 2. Pētījuma par skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā veikšana (t.sk. izmēģinājumskolās).
 3. Rekomendāciju izstrāde izglītības politikas veidotājiem un tautsaimniecības partneriem.
 4. Dalība mācību un koordinācijas konferencēs un semināros.
   

Projekta vadītājs
Dr. paed. Dace Namsone
Zeļļu 8, Rīga, Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, LU
6.stāvs
Tālrunis: 67033741
E-pasts: dace.namsone@lu.lv