Līdzsvaru attīstošie vingrinājumi (atskaņošanas saraksti)

Trīs vingrojumu komplekti. Izmantojiet ar bultiņu norādīto ikonu, lai pārslēgtos starp sarakstā iekļautajiem vingrinājumiem.
Visi vingrinājumi.

 

1. Stacionāra un paredzama vide: Bez variācijām


          Video saraksts

 

 

2. Stacionāra un paredzama vide: Ar variācijām  


          Video saraksts

 

 

3. Mainīga un neparedzama vide: Ar variācijām  


          Video saraksts