Сообщение об ошибке

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls в функции menu_set_active_trail() (строка 2405 в файле /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (iepriekš Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs) pētnieciskā darbība un publikācijas VPP projektā „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās" 2014-2016

Viens no Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra darbības virzieniem ir pētnieciskā darbība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju izglītībā.

Kopš 2014. gada Latvijas Universitātē sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu Valsts pētījumu programmas (VPP) „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) ietvaros tiek īstenots projekts „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās”.

Tuvākajā nākotnē Latvijas skolās plānots ieviest kompetenču pieeju. IZM un VISC ir uzsākta mācību satura konceptuālu dokumentu izstrāde pieejas ienākšanai Latvijas skolu praksē. Šīs pārmaiņas skars katru skolotāju, skolu vadītāju un skolēnu. Projekta „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās” uzdevums ir veikt pētījumus mācību procesa analīzei, lai kompetenču pieeja Latvijas skolās tiktu ieviesta veiksmīgi.

Projekta komanda strādā pie diviem apjomīgiem pētījumiem – (1) par  mācību satura, mācīšanās un izglītības tehnoloģiju  sinerģiju, ieviešot pieeju un (2) par skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā. Pētījumu gaitā tiek veikta literatūras un dokumentu analīze, VISC pārbaudes darbu analīze, vērotas un analizētas mācību stundas Latvijas skolās, veiktas ekspertu fokusgrupas un intervijas, kā arī organizēti darba un mācību semināri, forumi un vizītes, lai iepazītu labās prakses piemērus Eiropas skolās un citos pētniecības projektos. Balstoties pētījumu datu analīzē, tiek izstrādātas publikācijas un referāti, kuri prezentēti gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa konferencēs, piemēram, Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (Rēzeknes Augstskolā), Europian Science Education Research Association (ESERA) konferencē (Helsinkos, Somijā) u.c. Tāpat tiek izstrādāti labās prakses piemēri un ieteikumi veiksmīgai kompetenču apguvei. Šie piemēri projekta gaitā tiek aprobēti izmēģinājumskolās VISC Inovatīvās pieredzes tīkla ietvaros.

Projekta rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem un tautsaimniecības partneriem.

Projekta gaitā  īstenotās pētnieciskās aktivitātes un to materiāli:

- 10th International Scientific Conference ''Rural Environment, Education, Personality'' (2017., Jelgava, Latvija)
Konferences tēze (iesniegta): Butkēviča, A., Zobena, A. Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion (pdf, angļu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (30.11.2016., Rīga)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (16.11.2016., Valmiera, Latvija)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (14.-16.11.2016., Seviļja, Spānija)
Publikācijas (iesniegtas):
Volkinsteine, J. , Namsone, D. Science Teachers’ Learning Team for the Action Research as a Way to improve Inquiry Teaching Practice (pdf, angļu valodā);
Namsone, D. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21st Century Skills (pdf, angļu valodā)
Prezentācijas:
Volkinšteine J., Namsone D. Latvian Science Teacher Experience in Learning Team for Improvement of Inquiry Teaching Practice (pdf, angļu valodā);
Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21st Century Skills (pdf, angļu valodā)

- VISC bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (14.11.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Nikolajenko A. Saikne starp skolēnu rezultātu un mācību procesu bioloģijā  (pdf, latviešu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (10.11.2016., Jelgava, Latvija)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- VISC ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (7.11.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Saikne starp skolēnu rezultātu un mācību procesu ķīmijā  (pdf, latviešu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (3.11.2016., Liepāja, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- VISC matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (27.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L. Kas ir būtiskākais matemātikas mācīšanas procesā šodien, rīt?  (pdf, latviešu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (26.10.2016., Daugavpils, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- VISC fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (21.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Dzērve U. Pārbaudes darbi fizikā, rezultātu apkopojums  (pdf, latviešu valodā)

- VISC seminārs pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju vietniekiem (20.10.2016, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Kompetenču pieeja mācību satura apguvei: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas 18. konference (07.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Dzērve U. Kādi akcenti jāliek ikdienas mācību procesā, lai skolēnu rezultāti uzlabotos?  (pdf, latviešu valodā)

- Izglītības uzņēmuma „Lielvārds” un Liepājas pašvaldības  konference "Skolas vide" (28.09. 2016., Liepāja, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Kompetenču pieeja mācību saturam (pdf, latviešu valodā)

- 3rd HOPE Annual Forum (07.-10.09.2016., Konstanta, Rumānija)
Konferences tēze: Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders (pdf, angļu valodā)

- Konference “Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” (24.08.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācijas:
France I., Sarceviča-Kalviške D., Butkēviča A. Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē (pdf, latviešu valodā);
Butkēviča A., Sarceviča-Kalviške D. Kā viens skolotājs nodod pieredzi citam? Veiksmes stāsti (pdf, latviešu valodā)

- 13th International Congress on Mathematical Education (24.-31.07.2016.,  Hamburga, Vācija)
Konferences tēze: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia (pdf, angļu valodā)
Plakāts: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J.  Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā)

- SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION (27.-28.05.2016., Rēzekne, Latvija)
Prezentācijas:
Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča-Kalviške, D. Teacher Teams and  Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice (pdf, angļu valodā);
France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills  (pdf, angļu valodā);
Volkinsteine, J., Namsone, D. Acquisition of Student Scientific Inquiry Skills: Centralised Examination Results in Chemistry  (pdf, angļu valodā)

- Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs (15.04.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: France I. Kompetencēs balstīta mācīšanās (pdf, latviešu valodā)

- 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (14.-15.04.2016., Daugavpils, Latvija)
Raksta kopsavilkums (iesniegts): Dudareva, I., Namsone D. Teachers` Continuous Professional Development and Usage of ICT in Teaching/Learning Process (pdf, angļu valodā)

Prezentācija: Dudareva I., Namsone D. How to Develop Next Stage Teacher Countinuous Professional Development Model: ICT in Science and Math Teaching/Learning Process (pdf, angļu valodā)

- Izglītības uzņēmuma „Lielvārds” konference "Iespēju tilts" (17.-18.03.2016, Valmiera, Latvija)
Atskats (latviešu valodā)

- Latvijas Universitātes 74. konference (02.02.2016., LU, Rīga, Latvija)
Prezentācijas: D. Namsone "Ko rāda 9.klases diagnosticējošā darba rezultāti?" (pdf, latviešu valodā)
Ilze France, Dina Sarceviča-Kalviške "Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem?" (pdf, latviešu valodā) Sarceviča-Kalviške D. Pēcstundas diskusija dabaszinātņu skolotāja refleksijas prasmju pilnveidei (pdf., latviešu valodā) - 5th World Conference on Educational Technology Researches(15.-17.10.2015., Nikosija, Ziemeļkipra)
Raksta kopsavilkums: Namsone, D., Cakane, L. How the absence of higher PISA scores is connected with Science classroom? (pdf, angļu valodā)
Prezentācijas: Namsone D. How the Absence of Higher PISA Scores is Connected to the Science Classroom (pdf, angļu valodā)
Dudareva, I., Namsone, D., Cakane, L. The Use of ICT in the Science Lessons: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā) - New Pedagogies for Deep Learning: Deep Learning Lab 2015     (13.-14.10.2015., Sietla, ASV) - 11th biannual Conference ESERA 2015    (31.08. – 4.09.2015., Helsinki, Somija)
Raksta kopsavilkums: Namsone D., Čakāne L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science and mathematics (angļu valodā)
Plakāts: What lesson observation data reveal about the changes in teaching science and mathematics (pdf, angļu valodā) -Ekspertu ideju forums „Desmit gadi ar vienotu mērķi eksaktajā izglītībā”(18.08.2015., Igate, Latvija)
Prezentācija: Namsone, D. Desmit gadi ar vienotu mērķi eksaktajā izglītībā (pdf, latviešu valodā)
Foruma kopsavilkums (pdf, latviešu valodā)

- The Conference of International Research Group on Physics Teaching, GIREP EPEC (6. – 10.07. 2015., Vroclava, Polija)
Raksta kopsavilkums: Dudareva I., D.Namsone, L.Čakāne The development of students` digital competence and physics teacher's professional development needs (pdf, angļu valodā, 108.lpp.) - International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE 2015    (15.-18.06. 2015., Šauļi, Lietuva)
Raksta kopsavilkums: Volkinsteine, J., Namsone, D., Cakane, L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science : Case study from Latvia (pdf, angļu valodā)
Prezentācija: Volkinsteine, J., Namsone, D., Cakane, L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science : Case study from Latvia (pdf, angļu valodā) - International Baltic Symposium on Science and Technology Education, BalticSTE 2015    (15.-18.06. 2015., Šauļi, Lietuva)
Raksta kopsavilkums: Dudareva I., Namsone, D., Cakane, L. The use of ICT in the science lessons: Experience from Latvia. Abstract (pdf, angļu valodā)
Prezentācija: Dudareva I., Namsone, D., Cakane, L. What Lesson Observation Reveals About Meaningful Use Of Ict In The Science Subjects: Experience From Latvia  (pdf, angļu valodā) - International Scientific Conference "SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2015" (22. – 23. 05. 2015., Rēzekne, Latvija)
Raksts: France I., Namsone D., Cakane L. (2015).What research shows about mathematics teachers’ learning needs: Experience from Latvia. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference 05/2015; vol2. SCOPUS (angļu valodā)
Raksta kopsavilkums (angļu valodā)
Prezentācija: France I., Namsone D., Cakane L. What research shows about mathematics teachers’ learning needs: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā< - Latvijas Universitātes 73. Zinātniskā konference (5.02.2015., Rīga, Latvija)
Prezentācijas:
Namsone D. Mācību process dabaszinātnēs - produktīvs vai reproduktīvs? (pdf, latviešu valodā)
France I., Čakāne L. Mācību process matemātikā - produktīvs vai reproduktīvs? (pdf, latviešu valodā) - 19th International conference "EcoBalt 2014" (8.-10.10.2014., Rīga, Latvija)
Raksta kopsavilkums: Volkinsteine J., Namsone D. Abstract: What Lesson Observation Data Reveal About The Skills of Latvian Chemistry Teachers to Organize Students' Scientific Inquiry? (pdf, angļu valodā)
Prezentācijas:
Namsone D., Čakāne L. Chemistry Teachers’ Professional Learning Models:The Experience From Latvia (pdf, angļu valodā)
Volkinsteine J., Namsone D. What Lesson Observation Data Reveal About The Skills of Latvian Chemistry Teachers to Organize Students' Scientific Inquiry? (pdf, angļu valodā)

- 10th International Scientific Conference ''Rural Environment, Education, Personality'' (2017., Jelgava, Latvija)
Konferences tēze (iesniegta): Butkēviča, A., Zobena, A. Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion (pdf, angļu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (30.11.2016., Rīga)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (16.11.2016., Valmiera, Latvija)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (14.-16.11.2016., Seviļja, Spānija)
Publikācijas (iesniegtas):
Volkinsteine, J. , Namsone, D. Science Teachers’ Learning Team for the Action Research as a Way to improve Inquiry Teaching Practice (pdf, angļu valodā);
Namsone, D. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21st Century Skills (pdf, angļu valodā)
Prezentācijas:
Volkinšteine J., Namsone D. Latvian Science Teacher Experience in Learning Team for Improvement of Inquiry Teaching Practice (pdf, angļu valodā);
Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21st Century Skills (pdf, angļu valodā)
- VISC bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (14.11.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Nikolajenko A. Saikne starp skolēnu rezultātu un mācību procesu bioloģijā  (pdf, latviešu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (10.11.2016., Jelgava, Latvija)
Prezentācija: Gaile I., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- VISC ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (7.11.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Saikne starp skolēnu rezultātu un mācību procesu ķīmijā  (pdf, latviešu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (3.11.2016., Liepāja, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- VISC matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (27.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L. Kas ir būtiskākais matemātikas mācīšanas procesā šodien, rīt?  (pdf, latviešu valodā)
- IZM reģionālā konference "TAGAD!" (26.10.2016., Daugavpils, Latvija)
Prezentācija: Čakāne L., Dzenis M. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)

- VISC fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (21.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Dzērve U. Pārbaudes darbi fizikā, rezultātu apkopojums  (pdf, latviešu valodā)
- VISC seminārs pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju vietniekiem (20.10.2016, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Kompetenču pieeja mācību satura apguvei: ko tas nozīmē skolotājam? (pdf, latviešu valodā)
- Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas 18. konference (07.10.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: Dzērve U. Kādi akcenti jāliek ikdienas mācību procesā, lai skolēnu rezultāti uzlabotos?  (pdf, latviešu valodā)
- Izglītības uzņēmuma „Lielvārds” un Liepājas pašvaldības  konference "Skolas vide" (28.09. 2016., Liepāja, Latvija)
Prezentācija: Namsone D. Kompetenču pieeja mācību saturam (pdf, latviešu valodā)
- 3rd HOPE Annual Forum (07.-10.09.2016., Konstanta, Rumānija)
Konferences tēze: Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders (pdf, angļu valodā)
- Konference “Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” (24.08.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācijas:
France I., Sarceviča-Kalviške D., Butkēviča A. Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē (pdf, latviešu valodā);
Butkēviča A., Sarceviča-Kalviške D. Kā viens skolotājs nodod pieredzi citam? Veiksmes stāsti (pdf, latviešu valodā)

- 13th International Congress on Mathematical Education (24.-31.07.2016.,  Hamburga, Vācija)
Konferences tēze: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia (pdf, angļu valodā)
Plakāts: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J.  Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science: Experience from Latvia (pdf, angļu valodā)

- SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION (27.-28.05.2016., Rēzekne, Latvija)
Prezentācijas:
Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča-Kalviške, D. Teacher Teams and  Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice (pdf, angļu valodā);
France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills  (pdf, angļu valodā);
Volkinsteine, J., Namsone, D. Acquisition of Student Scientific Inquiry Skills: Centralised Examination Results in Chemistry  (pdf, angļu valodā)

- Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs (15.04.2016., Rīga, Latvija)
Prezentācija: France I. Kompetencēs balstīta mācīšanās (pdf, latviešu valodā)

- 58th International Scientific Conference of Daugavpils University (14.-15.04.2016., Daugavpils, Latvija)
Raksta kopsavilkums (iesniegts): Dudareva, I., Namsone D. Teachers` Continuous Professional Development and Usage of ICT in Teaching/Learning Process (pdf, angļu valodā)

- Izglītības uzņēmuma „Lielvārds” konference "Iespēju tilts" (17.-18.03.2016, Valmiera, Latvija)
Atskats (latviešu valodā)

 

Projekta gaitā  īstenotās mācību un informatīvās aktivitātes:

 • Ekspertu diskusija „Atbalsts skolotājiem ceļā uz kompetencēs balstītu mācību saturu” (26.04.2016., LU, Rīga);
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla mācību seminārs (08.06.2016., „Ratnieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads), prezentācija: „Kas mums izdodas un ko darīsim tālāk?
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (10.12.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga) 
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (03.12.2015., Brocēnu vidusskola un Cēsu 2. pamatskola)
 • Diskusija „Kā celt labāko skolēnu rezultātus dabaszinātnēs saistībā ar Starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu (OECD pētījums PISA)?” (27.11.2015, Latvijas Universitāte, Rīga)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (19.11.2015., Daugavpils 3. vidusskola)
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (12.11.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (05.11.2015., Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)
 • Valsts pētījumu programma INOSOCTEREHI Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs ( 1.;2.,3  projekts) (16.10.2015., Rīga)
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (15.10.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
 • LMSA un izglītības uzņēmuma „Lielvārds” konference „Kā skolotājs zin, ka skolēns mācās” (9.-10.10.2015., Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (08.10.2015., Lizuma vidusskola un Tukuma 2. pamatskola)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla koordinatoru seminārs (24.09.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
 • Seminārs „Kompetences mācību saturā. Ko rāda pētījumi?”, konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši” (21.08.2015., Rīga)
 • Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (26. – 27. 06.2015., Latvijas Universitātes konferenču centrs „Ratnieki”, Līgatne)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (23.04.2015., Brocēnu vidusskola un Daugavpils 3. vidusskola)
 • LMSA konference „Meistars matemātikas mācīšanā” (10.-11.04.2015., Daugavpils)
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (09.04.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību seminārs (20.03.2015., Rīgas V. Zālīša sākumskola)
 • 5. starptautiskais izglītības līderu forums „Iespēju tilts 2015” (18.-19.03.2015., Valmiera)
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (05.03.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)    
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (19.02.2015., - Lizuma vidusskola un Rīgas Zolitūdes ģimnāzija)
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (05.02.2015., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
 • Ekspertu seminārs „Kompetenču pieeja skolās Latvijā un pasaulē” (29.-30.01.2015., Baltezers, Latvija)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (08.01.2015., - Kalsnavas pamatskol un Tukuma 2. pamatskola, Latvija)
 • Pamatskolas un vidusskolas skolotāju mācību seminārs (4.12.2014., LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Rīga)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (13.11.2014., - Mārupes vidusskola un Krustpils pamatskola)
 • VISC Inovatīvās pieredzes skolu tīkla sākumskolas skolotāju mācību semināri (16.10.2014., Ventspils 2. pamatskola un Daugavpils Centra vidusskola)