Speciālā izglītība

  • 0
  • on

Kas ir speciālā izglītība?

Speciālā izglītība ir apmācība skolā bērniem, kuriem ir fiziski, garīgi vai emocionāli traucējumi. Speciālās izglītības mērķis ir sniegt šiem bērniem vislabākās iespējamās iespējas gūt panākumus mācībās un dzīvot laimīgu, pilnvērtīgu dzīvi

Pastāv četri galvenie invaliditātes veidi, kuru dēļ ir nepieciešami speciālās izglītības pakalpojumi: fiziskā invaliditāte, garīgā invaliditāte, emocionālā invaliditāte un mācīšanās traucējumi. Katram invaliditātes veidam ir savi unikāli izaicinājumi, kas prasa atšķirīgu pieeju klasē.

  • Fiziskie traucējumi

Fiziskā invaliditāte ir traumas vai slimības, kas ierobežo cilvēka fiziskās spējas. Skolēniem ar fiziskiem traucējumiem var būt nepieciešams īpašs aprīkojums klasē, piemēram, ratiņkrēsls vai skolas galdu un krēslu pielāgošana. Viņiem var būt nepieciešama arī palīdzība, lai pārvietotos pa skolas ēku vai piedalītos fiziskās aktivitātēs

  • Garīgās attīstības traucējumi

Garīgās attīstības traucējumi ir traucējumi, kas ietekmē cilvēka garastāvokli, domāšanu un uzvedību. Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem var būt nepieciešama palīdzība, lai saglabātu koncentrēšanos klasē un pievērstu uzmanību lekcijām. Viņiem var būt noderīgi arī specializēti konsultāciju pakalpojumi.

  • Emocionālie traucējumi

Emocionāli traucējumi ir traucējumi, kas personai apgrūtina emociju regulēšanu. Skolēniem ar emocionāliem traucējumiem var būt nepieciešama palīdzība stresa un trauksmes pārvarēšanā. Viņiem varētu būt noderīga arī mazāka izmēra klase, lai viņi varētu saņemt individualizētāku skolotāju uzmanību.

  • Mācīšanās grūtības

Mācīšanās traucējumi ir grūtības ar informācijas apstrādi un/vai grūtības apgūt noteiktas prasmes. Skolēniem ar mācīšanās traucējumiem var būt grūtības lasīt, rakstīt un rēķināt. Viņiem var būt nepieciešama arī palīdzība, lai viņi spētu organizēties un sekot līdzi uzdevumiem.

Speciālā izglītība nodrošina skolēniem pielāgotas mācības un atbalstu, kas atbilst viņu unikālajām vajadzībām. Lai gan katra skolēna pieredze speciālajā izglītībā būs atšķirīga, visi skolēni var gūt labumu no individuālās uzmanības un specializētajiem pakalpojumiem, ko nodrošina speciālā izglītība.